O mnie

Publikacje

Prezentacje

Akustyka

Laboratoria
Zdjęcia

Prace dyplomowe

Prawo

Normy

Linki 


  Home | Hałas | Wibracje | Dźwięki | Tłumik absorpcyjny | Tłumik refleksyjny | Linki  

     PUBLIKACJE     

 

Publikacje

Pełne teksty publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych:

 1. ŁAPKA W., Numerical analysis of pressure drop and acoustic attenuation performance of two helicoidal resonators arranged in parallel ducts with different rotation angles, Vibrations in Physical Systems, Vol. 27, 2016, pp. 237-244.

 2. Łapka W., Analiza wpływu długości kanału cylindrycznego na skuteczność tłumienia akustycznego wybranego rezonatora helikoidalnego, Postępy Akustyki 2, Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Warszawski, Warszawa 2016, pp. 727-738.

 3. Łapka W., A. Augustyniak, Badania właściwości dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych próbek wykonanych z różnych materiałów w technice szybkiego prototypowania FDM , Postępy Akustyki, Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2015, pp. 577-588.

 4. Łapka W., Eksperymentalne i numeryczne badania poziomów ciśnienia akustycznego w kanale dla wyznaczenia tłumienia wtrącenia rezonatora helikoidalnego, Postępy Akustyki, Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2015, pp. 689-700.

 5. ŁAPKA W., Transmission Loss and Pressure Drop of Selected Range of Helicoidal Resonators, Vibrations in Physical Systems, Vol. 26, 2014, pp. 121-128.

 6. Łapka W., M. Szymański, R. Górzeński, Badania oporów przepływu w zależności od strumienia objętości powietrza w kanale dla wybranych rezonatorów helikoidalnych, Postępy Akustyki, Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, 2013, pp. 168-180.

 7. Łapka W., Obracające się rezonatory helikoidalne-badania pilotażowe, Postępy Akustyki, Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, 2013, pp. 181-193.

 8. Łapka W., Numerical study of acoustic-structure interaction of selected helicoidal resonator with flexible helicoidal profile, Postępy Akustyki, Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, 2013, pp. 194-205.

 9. ŁAPKA W., Comparison of numerically calculated pressure drop of selected helicoidal resonators, monografia pt. "59th Open Seminar on Acoustics joint with Workshop on Strategic Management of Noise including Aircraft Noise", Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Poznański, Poznań-Boszkowo, ISBN 978-83-934500-0-7, 2012, pp. 145-148.

 10. ŁAPKA W., Numerical Aeroacoustic Research of Transmission Loss Characteristics Change of Selected Helicoidal Resonators due to Different Air Flow Velocities, Vibrations in Physical Systems, Vol. 25, 2012, pp. 267-272.

 11. ŁAPKA W., Substitutional transmittance function of helicoidal resonator, Vibrations in Physical Systems, Vol. 24, 2010, pp. 265-270.

 12. ŁAPKA W., Insertion loss of spiral ducts - measurements and computations, Archives of Acoustics, Vol. 34, No 4, 2009, pp. 537-545.

 13. ŁAPKA W., CEMPEL C., Computational and experimental investigations of a sound pressure level distribution at the outlet of the spiral duct, Archives of Acoustics, Vol. 33, No. 4 (Supplement), 2008, pp. 65-70.

 14. ŁAPKA W., CEMPEL C., Acoustic attenuation performance of Helmholtz resonator and spiral duct, Vibrations in Physical Systems, Vol. 23, 2008, pp. 247-252.

 15. ŁAPKA W., Acoustic attenuation performance of a round silencer with the spiral duct at the inlet, Archives of Acoustics, Vol. 32, No 4 (Supplement), 2007, pp. 247-252.

 16. ŁAPKA W., CEMPEL C., Noise reduction of spiral ducts, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), Vol. 13, No. 4, 2007, pp. 419-426.

 17. ŁAPKA W., PARNASOW W., CEMPEL C., Principle of approximate superposition in designing acoustic mufflers, Vibrations in Physical Systems, Vol. 22, 2006, pp. 237-242.

 18. KABAŁA A., ŁAPKA W., CEMPEL C., Research of acoustical volume and its simulation in SYSNOISE program, Archieves of Acoustics, Vol. 30, No 4 (Supplement), 2005, pp. 23-27.

 19. GOLEC Z., GOLEC M., ŁAPKA W., Diagnoza hałasu środowiska gminy Murowana Goślina, Diagnostyka, Vol. 30, Tom 1, 2004, pp. 191-194.


Abstrakty publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych:

 1. Łapka W., Analysis of the Influence of Cylindrical Duct Length on the Acoustic Attenuation Performance of Selected Helicoidal Resonator, Chronicle - LXIII Open Seminar on Acoustics OSA 2016, Archives of Acoustics, Vol. 41, Number 3, 2016, p. 622.

 2. Łapka W., Experimental and Numerical Study of Acoustic Pressure Levels in Duct for Obtaining Insertion Loss of Helicoidal Resonator, Chronicle - 62nd Open Seminar on Acoustics and 91st Seminar of Czech Acoustical Society, Archives of Acoustics, Vol. 40, Number 3, 2015, p. 437.

 3. Łapka W., Augustyniak A., A Study of Sound Insulation and Absorption Properties of Specimens Made by the Use of FDM Rapid Prototyping Technique, Chronicle - 62nd Open Seminar on Acoustics and 91st Seminar of Czech Acoustical Society, Archives of Acoustics, Vol. 40, Number 3, 2015, p. 437.

 4. Łapka W., Numerical study of acoustic-structure interaction of selected helicoidal resonator with flexible helicoidal profile, Abstract of an article presented at 60th OSA 2013, Archives of Acoustics, Vol. 38, Number 3, 2013, p. 442.

 5. Łapka W., Rotating helicoidal resonators-pilot study, Abstract of an article presented at 60th OSA 2013, Archives of Acoustics, Vol. 38, Number 3, 2013, p. 442.

 6. Łapka W., M. Szymański, R. Górzeński, The study of pressure drop depending on the air flow rate in duct of selected helicoidal resonators, Abstract of an article presented at 60th OSA 2013, Archives of Acoustics, Vol. 38, Number 3, 2013, p. 442.

 7. Łapka W., Comparison of numerically calculated pressure drop of selected helicoidal resonators, Abstract of article presented at OSA 2012, Archives of Acoustics, Vol. 37, Number 3, 2012, p. 381.

 8. Łapka W., Cempel C., Acoustic short helicoidal resonator - computational and experimental investigations, Abstract of an article presented at 58th OSA 2011, Archives of Acoustics, Vol. 36, Number 3, 2011, p. 661.

 9. ŁAPKA W., Influence of change of mandrel diameter of helicoidal resonator on its acoustic attenuation performance, Archives of Acoustics, Vol. 35, No. 3, 2010, pp. 465-466.

 10. ŁAPKA W., The effect of placing a helicoidal profile in the round silencer with varying properties of an absorptive material, Acta Acustica united with Acustica, Supplement 1, 2010, E21466, ISSN 1610-1928, Volume 96, pp. S59-S60.

 11. ŁAPKA W., Insertion loss of spiral ducts - measurements and computations, Archives of Acoustics, Vol. 34, No. 3, 2009, p. 378.

 12. ŁAPKA W., CEMPEL C., Noise reduction of spiral ducts, Archives of Acoustics, Vol. 32, No 2, 2007, p. 429.

 13. ŁAPKA W., CEMPEL C., Insertion loss of spiral acoustic duct - computational modeling, Archives of Acoustics, Vol. 32, No 1, 2007, p. 191.

 14. ŁAPKA W., CEMPEL C. Zasada względnej superpozycji w projektowaniu i badaniach tłumików akustycznych, Archives of Acoustics, Vol. 31, No 3, 2006, p. 366.


Publikacje w materiałach konferencyjnych międzynarodowych konferencji / zwarte wydawnictwa w języku angielskim:

 1. ŁAPKA W., Fan duct noise elimination by the use of helicoidal resonators, Proceedings of Inter-Noise 2014, 16-19 November 2014, Melbourne, Australia, 2014.

 2. ŁAPKA W., KĘDZIA P. Numerical analysis of transmission loss and pressure drop of helicoidal resonators in straight cylindrical ducts, Proceedings of Forum Acusticum 2014, 7-12 September 2014, Kraków, Poland, 2014.

 3. ŁAPKA W., Acoustic attenuation performance of selected helicoidal resonators lined with an absorbent materials of different thickness and density, Proceedings of Inter-Noise 2013, Innsbruck, Austria, 2013, 8 stron na CD.

 4. ŁAPKA W., Multi resonant helicoidal resonator for passive noise control in ducted systems, EXPERIMENTAL MECHANICS (New Trends ans Perspectives) pod redakcją J.F. Silva Gomes, Mario A.P. Vaz, Proceedings of the 15th International Conference on Experimental Mechanics, Porto, Portugal, 22 - 27 July 2012, monografia licząca 1213 stron, ISBN: 978-972-8826-25-3, pp. 995-996; proceedings CD of ICEM15 Editors: J.F. Silva Gomes, Mario A.P. Vaz, ISBN: 978-972-8826-26-0, 9 stron w pliku PDF.

 5. ŁAPKA W., Computational Acoustic Attenuation Performance of Helicoidal Resonators Comparable to Experiment, Światowa konferencja COMSOL Conference 2011, Boston MA, USA, 13-15 października 2011 r., 6 stron na Proceedings CD, ISBN: 978-0-9825697-9-5.

 6. ŁAPKA W., CEMPEL C., Acoustic short helicoidal resonator - computational and experimental investigations, 58 Otwarte Seminarium z Akustyki - OSA 2011, Gdańsk - Jurata, 13 - 16 września 2011 r., j. ang., Tom II, str. 9-16.

 7. ŁAPKA W., The effect of placing a helicoidal profile in the round silencer with varying properties of an absorptive material, 1st EAA Euroregio 2010 Congress on Sound and Vibration, Ljubljana, Słowenia, 15-18 września 2010 r., 4 strony na Proceedings CD, ISBN 978-961-269-283-4.

 8. ŁAPKA W., Acoustic attenuation performance of helicoidal resonator due to distance change from different cross-sectional elements of cylindrical ducts, Europejska konferencja COMSOL Conference 2010, Paryż, Francja, 17-19 listopada 2010 r., 7 stron na Proceedings CD, ISBN: 978-0-9825697-7-1.

 9. ŁAPKA W., Influence of change of mandrel diameter of helicoidal resonator on its acoustic attenuation performance, 57 Otwarte Seminarium z Akustyki - OSA 2010, Gliwice 20-24 września 2010, strony 121-124, ISBN 978-83-931744-0-9.

 10. ŁAPKA W., Helicoidal resonator, Inter-Noise 2010, Lizbona, Portugalia, 13-16 czerwca 2010 r., 4 strony na Proceedings CD, strona 399 w druku abstraktów. Udział w konferencji dzięki uzyskanemu stypendium konferencyjnemu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, I edycja w roku 2010 - pokrycie 75% kosztów wyjazdu.

 11. ŁAPKA W., Insertion loss of spiral ducts - measurements and computations, 56 Otwarte Seminarium z Akustyki - OSA 2009, str. 371-376 (6 stron w j. ang.), Otwarte Seminarium z Akustyki, Warszawa - Goniądz, 15-18 września 2009 r.

 12. ŁAPKA W., Sound propagation through circular ducts with spiral element inside, Europejska konferencja COMSOL Conference 2008, 4 - 6 listopada 2008r., Hanower, Niemcy, 5 stron w j. ang. na Proceedings CD.

 13. ŁAPKA W., CEMPEL C., Computational and experimental investigations of a sound pressure level distribution at the outlet of the spiral duct, 55 Otwarte Seminarium z Akustyki - OSA 2008, Wrocław - Piechowice, 8 - 12 wrzesień 2008r., j. ang., str. 175-180.

 14. ŁAPKA W., Acoustic attenuation performance of a round silencer with the spiral duct at the inlet, 54 Otwarte Seminarium z Akustyki - OSA 2007, Rzeszów-Przemyśl, 10-14 września 2007 r.,(6 stron). Zajęcie I miejsca w Konkursie im. Prof. Marka Kwieka!

 15. ŁAPKA W., CEMPEL C. Spiral waveguide and damper, Inter-Noise 2007, Stambuł, Turcja. The 36th International Congress & Exhibition on Noise Control Engineering, Global Approaches to Noise Control, 28-31 sierpień 2007. Materiały konferencyjne na CD (8 stron), abstrakt na stronie 191 wydrukowanego programu kongresu wraz z abstraktami. Udział w konferencji dzięki uzyskanemu stypendium konferencyjnemu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, II edycja w roku 2007 - pokrycie 75% kosztów wyjazdu.

 16. ŁAPKA W., CEMPEL C., Noise reduction of spiral ducts, XIV Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu i Wibracji Noise Control 2007, 3-6 czerwiec 2007, Elbląg.

 17. SZULCZYK J., ŁAPKA W., An example of a noise reduction inside the delivery vehicle, XIV Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu i Wibracji Noise Control 2007, 3-6 czerwiec 2007, Elbląg.

 18. ŁAPKA W., CEMPEL C., Tłumienie wtrącenia akustycznego kanału spiralnego - modelowanie komputerowe, 35 Zimowa Szkoła Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, str. 83-94.

 19. ŁAPKA W., CEMPEL C. Zasada względnej superpozycji w projektowaniu i badaniach tłumików akustycznych, 53 Otwarte Seminarium z Akustyki - OSA 2006, Kraków - Zakopane, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie, 11-15 wrzesień 2006r., str. 281-286.

 20. KABAŁA A., ŁAPKA W., CEMPEL C. Research of acoustical volume and its simulation in SYSNOISE program, 52 Otwarte Seminarium z Akustyki - OSA 2005, Poznań - Wągrowiec, 10-15 września 2005 r., (6 stron).


Postery, wystawy, projekcje wideo i inne:

 1. ŁAPKA W., CEMPEL C., Acoustic filter for sound attenuation in ducted systems - międzynarodowa wystawa wynalazków INNOVA w Brukseli w roku 2011.Forma prezentacji plakat, małe stanowisko doświadczalne prezentujące działanie rezonatora helikoidalnego z osobistą asystą. Zdobyte nagrody: złoty medal, wyróżnienie Rumuńskiego Ministra Edukacji, Badań, Sportu i Młodych (medal i dyplom), wyróżnienie Flamandzkiego Stowarzyczenia Wynalazców (nagroda rzeczowa - zegar pamiątkowy).


 2. ŁAPKA W., CEMPEL C., Acoustic filter for sound attenuation in ducted systems - międzynarodowa wystawa wynalazków iENA w Norymberdze w roku 2011. Forma prezentacji plakat, małe stanowisko doświadczalne prezentujące działanie rezonatora helikoidalnego z osobistą asystą. Zdobyte nagrody: srebrny medal.


 3. ŁAPKA W., CEMPEL C., Outstanding Sound Pressure Distribution on the Outlet of the Spiral Duct - 3 min wideo + poster, które zostały zaprezentowane w Galerii Akustyki (Gallery of Acoustics) mającej miejsce na zagranicznej konferencji Acoustics '08 w Paryżu, Francja w dniach od 29 czerwca do 4 lipca 2008r. W przeprowadzonym jednocześnie konkursie Galerii Akustyki praca zajęła 1 miejsce!

Patenty, zgłoszenia o uzyskanie patentu na wynalazek:

 1. PATENT NA WYNALAZEK - ŁAPKA W.(70%), CEMPEL C.(30%), Akustyczny filtr do tłumienia dźwięku w instalacjach kanałowych, zgłoszenie o uzyskanie patentu na wynalazek w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nr P-387981 dnia 07 maja 2009 roku, zgłaszający: Politechnika Poznańska. Decyzja UP RP o udzieleniu PATENTU na wynalazek z dnia 25 lipca 2013 r. Kategoria i numer ochrony wynalazku w bazie UP RP: WYN: 216176.

 

Zawartosć strony WWW związana z działalnością naukową i dydaktyczną.
Prawa autorskie zastrzeżone przez: Wojciech ŁAPKA

Darmowy hosting