O mnie

Publikacje

Prezentacje

Akustyka

Laboratoria
Zdjęcia

Prace dyplomowe

Prawo

Normy

Linki 


  Home | Hałas | Wibracje | Dźwięki | Tłumik absorpcyjny | Tłumik refleksyjny | Linki  

     PREZENTACJE     

 

   Wygłoszone referaty i prezentacje:
 1. "Sound propagation through circular ducts with spiral element inside", referat wygłoszony na europejskiej konferencji COMSOL Conference 2008, 4 - 6 listopada 2008r., Hanower, Niemcy.

 2. "Numeryczne i eksperymentalne badania rozkładu poziomów ciśnienia akustycznego na wylocie kanału spiralnego", 1240-te Otwarte Seminarium Naukowe ZWiBDS, 27.10.2008r.

 3. "Computational and experimental investigations of a sound pressure level distribution at the outlet of the spiral duct", referat na 55-tym Otwartym Seminarium z Akustyki, Wrocław - Piechowice, 8 - 12 wrzesień 2008r.

 4. "Acoustic attenuation performance of Helmholtz resonator and spiral duct", referat na krajowej konferencji Drgania w Układach Fizycznych, Poznań - Będlewo, 28 - 31 maja 2008r.

 5. "Acoustic attenuation performance of a round silencer with the spiral duct at the inlet", referat na 54-tym Otwartym Seminarium z Akustyki, Rzeszów - Przemyśl, 10 - 14 wrzesień 2007r. Zajęcie I miejsca w Konkursie im. Prof. Marka Kwieka!

 6. "Właściwości akustyczne spirali jako elementu tłumików hałasu" Otwarte Seminarium Naukowe ZWiBDS, 07.01.2008r.

 7. "Falowód spiralny jako element systemów tłumiących hałas" Otwarte Seminarium Naukowe ZWiBDS, 05.11.2007r.

 8. "Wyznaczanie tłumienia kanału spiralnego" Otwarte Seminarium Naukowe ZWiBDS, 02.04.2007r.

 9. "Porównanie tłumienia tłumika absorpcyjnego: eksperyment, symulacja." Otwarte Seminarium Naukowe ZWiBDS, 28.05.2007r.

 10. "Badanie własności akustycznych spiral" Otwarte Seminarium Naukowe ZWiBDS 13.11.2006r.

 11. "Wpływ obciążenia źródła akustycznego na zmianę jego charakterystyki widmowej" Otwarte Seminarium Naukowe Zakładu Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów PP, 23.10.2006r.

 12. "Zjawiska akustyczne w falowodzie o skokowo zmiennym przekroju" Otwarte Seminarium Naukowe Zakładu Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów PP, 15.05.2006r.

 13. "Metody badań normowych tłumików akustycznych" Otwarte Seminarium Naukowe Zakładu Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów PP, 10.04.2006r.

 14. "Zagrożenie hałasem w środowisku zurbanizowanym" Otwarte Seminarium Naukowe ZWiBDS, 21.11.2005r.

 15. "Badania objętości akustycznej i jej symulacja w programie SYSNOISE" Otwarte Seminarium Naukowe ZWiBDS, 24.10.2005r.

 16. "Hałas wokół dróg i autostrad", Maria GOLEC, Wojciech ŁAPKA, "Polifestiwal czyli ...Era inżyniera", VIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Politechnika Poznańska 12-15.10.2005r.

 17. "Programy do badań hałasu w środowisku" Otwarte Seminarium Naukowe ZWiBDS, 30.05.2005r.

 18. "Akustyka środowiska, a systemy GIS" Otwarte Seminarium Naukowe ZWiBDS, 11.04.2005r.

 

Zawartosć strony WWW związana z działalnością naukową i dydaktyczną.
Prawa autorskie zastrzeżone przez: Wojciech ŁAPKA

Darmowy hosting