O mnie

Publikacje

Prezentacje

Akustyka

Laboratoria
Zdjęcia

Prace dyplomowe

Prawo

Normy

Linki 


  Home | Hałas | Wibracje | DĽwięki | Tłumik absorpcyjny | Tłumik refleksyjny | Linki  

     PRACE DYPLOMOWE     

   
Propozycje tematów prac dyplomowych do realizacji


   

Prace inżynierskie:

   - Ocena zagrożenia hałasem na wybranym stanowisku pracy.
   - Projekt obudowy dĽwiękochłonno-izolacyjnej wybranego urządzenia.
   - Ocena ergonomiczna wybranego stanowiska pracy.
   - Analiza parametrów ergonomicznych na wybranym stanowisku pracy.
   - Analiza zagadnienia inżynierskiego wybraną metodą innowacyjnego rozwiązywania problemów.


   

Prace magisterskie:

   - Stanowisko laboratoryjne do określenia przyspieszenia kątowego.
   - Analiza skuteczno¶ci akustycznej wybranego układu akustycznego.
   - Diagnoza ergonomiczna wybranego stanowiska pracy.
   - Określenie idealnego wyniku końcowego dla analizy wybranego problemu z użyciem metody TRIZ.

   
Promotorstwo zrealizowanych prac dyplomowych


   

Prace inżynierskie:

   - Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy spawacza, Jakub Krupowicz, 2012.
   - Badania natężenia o¶wietlenia w pomieszczeniach produkcyjnych w wybranym przedsiębiorstwie, Jakub Nowaczyk, 2012.
   - Badanie parametrów ergonomicznych procesu pakowania, Ewelina Nawrot, 2012.
   - Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy wietarki sterowanej numerycznie, Izabela Oksiak, 2012.
   - Badania hałasu w parku maszyn w wybranym przedsiębiorstwie, Bartosz Augustyniak, 2012.
   - Diagnostyka ergonomiczna wybranego stanowiska pracy w firmie H. Cegielski-Poznań S.A., Dominika Rólska, 2012.
   - Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy operatora gniazda obrabiarek sterowanych numerycznie, Tomasz Łoziński, 2012.
   


   

Prace magisterskie:

   - Analiza widmowa hałasu wybranych maszyn w zakładzie produkcyjnym - Bartosz Augustyniak, 2013.
   - Analiza zagrożenia hałasem w wybranych pomieszczeniach budynku CMBiN Politechniki Poznańskiej - Izabela Oksiak, 2013.
   - Ergonomiczna ocena stanowiska pracy w wybranym systemie produkcyjnym - Jakub Nowaczyk, 2013.
   - Projekt i analiza działania zestawu głośnikowego - Maciej Sobkowiak, 2013.
   - Ocena klimatu akustycznego przy wybranym odcinku ulicy Jana Pawła II w Poznaniu - Jacek Kuszpit, 2012.
   - Analiza zagrożenia hałasem podczas prac w kabinie ¶rutowniczej, Tomasz Główka, 2012.
   - Ocena zagrożenia hałasem i projekt jego minimalizacji na wybranym stanowisku pracy w firmie Fugo S.A. Konin - Damian Piterek, 2011.
   - Ocena zagrożenia hałasem oraz projekt jego redukcji na wybranych stanowiskach pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego - Łukasz Wojtaś, 2011.
   - Ocena zagrożenia hałasem na wybranych stanowiskach pracy po przeniesieniu do nowej lokalizacji wydziału produkcyjnego filtrów Eco w firmie Wix Filtron, Rafał Dzięcioł, 2011.
   - Ocena Środowiska akustycznego w wybranych ciągach komunikacyjnych budynku A1 Politechniki Poznańskiej - Matykiewicz Łukasz, 2011.
   
   
   Zawartosć strony WWW zwi±zana z działalno¶ci± naukow± i dydaktyczn±.
Prawa autorskie zastrzeżone przez: Wojciech ŁAPKA

Darmowy hosting