O mnie

Publikacje

Prezentacje

Akustyka

Laboratoria
Zdjęcia

Prace dyplomowe

Prawo

Normy

Linki 


  Home | Hałas | Wibracje | Dźwięki | Tłumik absorpcyjny | Tłumik refleksyjny | Linki  

     O MNIE     

 

   Pracuję w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Specjalność: wibroakustyka w środowisku i przemyśle, analiza propagacji dźwięku w instalacjach kanałowych z zastosowaniem metody elementów skończonych i eksperymentu.
Praca magisterska z zakresu oceny stanu akustycznego środowiska.
Aktualnie prowadzone badania naukowe jak i już zrealizowana praca doktorska mieszczą się w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych do redukcji hałasu w instalacjach kanałowych (np. układy wentylacyjne, klimatyzacyjne i kominowe).
Praca dydaktyczna w zakresie przedmiotów m. in.: mechanika, wibroakustyka, dynamika maszyn, ergonomia, akustyka przemysłowa, akustyka środowiska, ekoinżynieria środowiska pracy.
Beneficjent prestiżowego krajowego stypendium dla młodych naukowców w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku edycji 2009.
Ekspert zewnętrzny Komisji Europejskiej w zakresie oceny wniosków z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej o dofinansowanie projektów o budżecie od 1 do 2 milionów EURO z Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS - Research Fund for Coal and Steel).   Członkowstwo:
   Odbyte kursy i szkolenia:
 • Institute for Noise Control Engineering INCE - New York City NY, USA, 19-23 sierpnia 2012 r.:
     - kurs "Acoustics in HVAC applications", instructor: Dave Edmonds - Trane’s extensive acoustic laboratory group,
     - kurs "Acoustic design of mufflers", instructors: Tamer Elnady, Ain Shams University, Mats Abom, Royal Institute of Technology, Stockholm.

 • COMSOL Multiphysics - Boston MA, USA - minikursy po 1,5h pt. "CFD", "Fluid-Structure Interactions" oraz "Optimization", 13 - 15 październik 2011.

 • COMSOL Multiphysics - Paryż, Francja - minikursy po 1,5h pt. "Fluid-Structure Interactions", "Optimization", "SpaceClaim 3D Direct Modeling", "Porous Media Flow", "Introduction to Comsol Multiphysics 4.0", "CFD", 17 - 19 listopad 2010.

 • EAA Summer School 2010 - Ljubljana, Słowenia - dwa jednodniowe szkolenia pt. "Building Acoustics" oraz "Numerical Acoustics", 13 - 18 września 2010.

 • Brüel&Kjaer University - Naerum, Dania - Dwudniowe szkolenie w siedzibie firmy Brüel&Kjaer w Naerum, Dania. Trening i seminarium obejmowało zagadnienia z zakresu projektowania, wytwarzania, kalibracji i aplikacji przetworników dźwięku i drgań, a także nagrywanie, analizę i akwizycję danych pomiarowych łacznie z oprogramowaniem i metodologią jego używania, 10-11 maj 2007. (skan certyfikatu)

 • International Centre for Mechanical Sciences CISM - Udine, Włochy - kurs pt. "Computational aspects of structural acoustics and vibrations" coordinated by R.OHAYON, CNAM, Paris, France, and G.SANDBERG, LTH, Lund University, Sweden, 19-23 czerwiec 2006 - finansowany z stypendium Marie Curie. (skan certyfikatu)

 • International Centre for Mechanical Sciences CISM - Udine, Włochy - kurs pt. "Mechanical Vibrations - Where do we stand?", Coordinated by I. Elishakoff (Florida Atlantic University, Boca Raton, USA), 13-17 czerwiec 2005. (skan certyfikatu)

 • Instytut Medycyny Pracy - Łódź, Polska - kurs pt. "Hałas, infradźwięki, ultradźwięki, wibracje - metodyka pomiarów, ocena narażenia", październik 2005. (skan zaświadczenia)

Zawartosć strony WWW związana z działalnością naukową i dydaktyczną.
Prawa autorskie zastrzeżone przez: Wojciech ŁAPKA

Darmowy hosting