O mnie

Publikacje

Prezentacje

Akustyka

Laboratoria
Zdjęcia

Prace dyplomowe

Prawo

Normy

Linki 


  Home | Hałas | Wibracje | Dźwięki | Tłumik absorpcyjny | Tłumik refleksyjny | Linki  

     NORMY     

 

   Spis norm dotyczących działu akustyka:

 • PN-EN ISO 11820 kwiecień 2000: Pomiary tłumików hałasu w miejscu zainstalowania.

 • PN-EN ISO 11691 maj 2000: Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu. Laboratoryjna metoda orientacyjna.

 • PN-EN 27574-1:1997 Akustyka. Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Informacje ogólne i definicje

 • PN-EN ISO 11690-3:2002 Akustyka. Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny. Część 3: Propagacja dźwięku i prognozowanie hałasu w pomieszczeniach pracy

 • PN-EN ISO 7235:2006 Akustyka. Metody laboratoryjne pomiaru tłumików kanałowych oraz elementów końcowych. Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego

 • PN-EN ISO 15667:2004 Akustyka. Wytyczne dotyczące ograniczania hałasu przez obudowy i kabiny

 • PN-EN ISO 7235:1998 Akustyka. Metody pomiaru tłumików kanałowych. Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego

 • PN-ISO 1996-1:1999 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury

 • PN-ISO 1996-3:1999 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu

 • PN-N-01341:2000/Ap1:2001 Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego

 • PN-N-01306:1981 Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne

 • PN-N-01333:1985 Hałas. Dokładne metody określenia poziomu mocy akustycznej hałasu maszyn w komorze bezechowej i w otwartej przestrzeni

 • PN-EN ISO 22868:2007 Maszyny leśne. Procedura badania hałasu maszyn ręcznych, napędzanych silnikiem spalinowym. Metoda techniczna (klasa dokładności 2)

 • PN-EN ISO 11690-1:2000 Akustyka. Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny. Wytyczne redukcji hałasu

 • PN-EN ISO 11690-2:2000 Akustyka. Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny. Środki redukcji hałasu

 • PN-EN ISO 11688-2:2002(U) Akustyka. Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie. Część 2: Wprowadzenie do fizyki projektowania środków ograniczenia hałasuZawartosć strony WWW związana z działalnością naukową i dydaktyczną.
Prawa autorskie zastrzeżone przez: Wojciech ŁAPKA

Darmowy hosting