O mnie

Publikacje

Prezentacje

Akustyka

Laboratoria
Zdjęcia

Prace dyplomowe

Prawo

Normy

Linki 


  Home | Hałas | Wibracje | Dźwięki | Tłumik absorpcyjny | Tłumik refleksyjny | Linki  

     DŹWIĘKI     

 

   Co to są dźwięki?
 

Fala akustyczna to rozchodząca się w ośrodku zmiana (zaburzenie) gęstości, ciśnienia ośrodka, temperatury i energii, oraz związane z tą zmianą mechaniczne drgania cząstek ośrodka. Źródłem dźwięków słyszalnych są ciała wprawione w drgania, których energia jest dostateczna, aby wywołać w naszym organie słuchu jakim jest ucho ludzkie, najsłabsze wrażenia słuchowe. Inaczej mówiąc natężenie dźwięków słyszalnych musi przekraczać próg słyszalności.

  • Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości; (im większa częstotliwość sygnału, tym wyższy dźwięk)

  • Głośność dźwięku zależy od natężenia; (jeśli sygnał ma odpowiednio duże natężenie, wydaje się głośniejszy)

  • Barwa odróżnia dźwięki w zależności od pochodzenia; Z reguły kojarzymy barwę dźwięku (np. kina domowego) z dźwiękami niskoczęstotliwościowymi czyli "dobrymi basami")Dźwięki ze względu na częstotliwość dzielimy na:

  • infradźwięki (poniżej 16 Hz) - ucho ludzkie nie odbiera dźwięków o takich częstotliwościach,

  • dźwięki słyszalne (od 16 Hz do 20 kHz) - ucho ludzkie odbiera dźwięki o takich częstotliwościach jako dźwięki słyszalne,

  • ultradźwięki (powyżej 20 kHz) - dźwięków o takich częstotliwościach ucho ludzkie nie odbiera - są to dźwięki, np. którymi posługują się nietoperze do tzw. echolokalizacji w przestrzeni. Ultradźwięki są wykorzystywane także w defektoskopii, stają się także skutecznym źródłem informacji w przypadku analizowania bardziej złożonych zjawisk drganiowych i akustycznych w wibroakustyce takich jak kawitacja, emisja akustyczna podczas np. pracy urządzeń przemysłowych, krzepnięcia odlewów i innych.Dźwięki można podzielić ze względu na widmo:

  • dające widmo liniowe - dźwięki, które możemy odróżnić, składające się z jednego lub kilku tonów, mające charakter okresowy (np. mowa, śpiew, muzyka),

  • dające widmo ciągłe - dźwięki, których drgania mają charakter nieokresowy czyli szumy (np. hałas).

    Źródło: Wikipedia z własnymi poprawkamiTekst własny

Dlaczego muzyka i dźwięki odgrywają tak dużą rolę w naszym życiu?

      Dlaczego mówi się, że muzyka pochodzi z wnętrza człowieka oraz dlaczego jesteśmy tak wrażliwi na piękno muzyki?! Skąd biorą się subtelne dźwięki, brzmienie, ton?! Skąd bierze się nasza skłonność do poprawiania sobie humoru muzyką?!

      Czy słuszne jest stwierdzenie, że możemy wprowadzić się w stan euforii, stan fal alfa itp.?! Dlaczego muzyka relaksacyjna ma prawo bytu?! Skąd tyle zachodu z powodu muzyki?! Jaka jest przyczyna powstania muzyki i jej percepcji?!

      Harmonia brzmienia - dla jednych muzyka klasyczna, dla innych rock, techno, soul, jazz, blues, pop, rap, itp. itd. Jak opisać zjawisko ludzkiej muzykalności?! Co nas skłania do słuchania i śpiewania w rytm piosenki, brzmienia i dźwięków?!

      Jak głęboko nasza dusza jest uzależniona od muzyki?! Co jest źródłem wrażliwości, a co może stać się zmorą i dlaczego staje się zmorą?!

      Być może muzyka w wymiarze w jakim przyzwyczailiśmy się jej słuchać i do niej podchodzić skrywa coś więcej anieżeli tylko fizyczną percepcję?! Brzmienie i odpowiedni ton, głośność, częstotliwość dźwięków to coś więcej niż tylko praktyczne aspekty odbioru muzyki.

      Już od dawnych czasów używano instrumentów muzycznych do wytworzenia swoistej atmosfery, czy też aury w pomieszczeniu, w którym odbywała się uroczystość ślubu, urodzin, kolacji, uczty, czy po prostu randki. Spokojna muzyka kieruje nas w stan harmonii, spokoju, uwalnia myśli, rozbudza różne partie naszych odczuć, uczuć, emocji. Powoduje, że jesteśmy bardziej romantyczni, ekspresywni, zdolni do uniesienia miłosnego, natchnienia, wyrazu myśli słowami. Muzyka sprawia, że potrafimy spojrzeć wewnątrz siebie. Chcemy tańczyć jeśli nam odpowiada, w rytm muzyki poruszamy ciałami. Dążymy do harmonii między muzyką a naszymi ciałami, myślami i emocjami.

      Co jest w takim razie kluczem do takich zachowań, odczuć, ekspresji?! Czy moglibyśmy istnieć bez muzyki, czy też muzyka i wydawanie dźwięków to jeden z gruntownych elementów egzystencji?! A nawet jeśli zostalibyśmy pozbawieni zmysłu słuchu, to czy również skończyłaby się muzyka w nas?!

      Mechanizm odbioru i percepcji dźwięków różnej tonacji, częstotliwości, brzmienia, głośności itp. jest dużo bardziej skomplikowany niż nam się wydaje oraz odnosi się do elementów naszej egzystencji, które noszą miano ponadwymiarowych. Są to zakątki naszej duszy, naszych myśli, czy też czystej świadomości, a w stanie ograniczonym - podświadomości.

      Otóż jeśli dać wiarę odkryciom naukowców [NEXUS - listopad-grudzień 2002] zajmujących się poszukiwaniami nadprzewodnika, czy też inaczej mitycznego kamienia filozoficznego alchemików, to sprawa staje się jaśniejsza lub na odwrót po ustosunkowaniu się do wiedzy na ten temat coraz mniej zrozumiała. Łącząc ich doświadczenia z muzyką można wysnuć wniosek, iż istota człowieczeństwa jest ściśle związana z dźwiękiem, brzmieniem, częstotliwością, tonem - muzyką. Odkrycie tzw. "białego proszku"(nie narkotyku), który jest nadprzewodnikiem mającym, z braku innego słowa, cudowne właściwości jest kolejnym krokiem prowadzącym ku zrozumieniu istoty człowieczeństwa. Nadprzewodnik ten ma właściwości istnie nie z tego świata, mając tu na uwadze fakt jego zniknięcia po podgrzaniu i przeniesienia się go do innego wymiaru, w którym nie istnieje czas ani teraźniejszość, a kontakt z innymi galaktykami i innym wymiarem jest wielce prawdopodobny. Jednakże to nie na przenoszenie się do innych wymiarów chcę zwrócić naszą uwagę lecz na to gdzie jest jego miejsce w nas samych, czyli ludzkim organiźmie, który o tyle różni się od komputerów, że ma duszę, rozum, umiejętność odczuwania różnych emocji i bodźców. Tu należy powiedzieć, iż proszek ten składa się z rodu i irydu w stanie wysokospinowym. A przecież ponad pięć procent ciężaru suchej masy tkanki mózgowej człowieka stanowią rod i iryd właśnie w stanie wysokospinowym. Dodatkowo komórki komunikują się między sobą za pomocą nadprzewodnictwa. Jest to komunikacja świetlna, gdzie spin połówki elektronu plus spin połowy elektronu to dwie cząstki, które tworząc parę tracą własność cząstki i stają się czystym światłem. Nieprawdopodobne, ale prawdziwe. Tak więc nie mogą się one poruszać jako pojedyncze elektrony, ale mogą się przemieszczać w postaci światła.

      Wracając do sedna sprawy - dźwięku i muzyki - to prędkość z jaką odbywa się międzykomórkowa komunikacja, czyli prędkość fali nadprzewodnictwa to ku naszemu zaskoczeniu prędkość dźwięku! To jest właśnie to co znajduje się w naszych ciałach i umysłach, co nazywamy świadomością i co różni nas od komputera-maszyny oraz to jest to co pozwala nam korzystać z dobra śpiewu, dźwięków instrumentów, muzyki itp. Muzyka i dźwięki są nam tak bliskie jak bliska jest nam skłonność do rozmyślań, rozwoju, tworzenia lub uczenia się. Co wiecej łatwo zauważamy jak destryktywne dla nas są dźwięki zbyt głośne i o zbyt dużej nieregularności - tzw. hałas, a korzystne są dźwięki ulubionej przez nas muzyki - co jest z goła subiektywnym odczuciem. Czasem nie potrzeba nam żadnej muzyki z zewnątrz, gdyż ona jest w naszych myślach. Można wysnuć wniosek, że ucząc się lub tworząc fizyczne dzieła sztuki lub skomplikowane inżynierskie konstrukcje słuchamy wewnętrznej muzyki myśli. Mówimy często, że coś dzieje się po naszej myśli, czyli zgodnie z naszymi planami, zgodnie z naszą wewnątrzną muzyką lub słowami.

      Dźwięk rozchodzi się w powietrzu z prędkością średnią 343 m/s. Czyli po jednej sekundzie dociera na odległość prawie 350m. Szybko, ale komputery są szybsze, gdyż elektrony przemieszczają się z prędkością światła czyli 300 000 000 m/s, czyli po jednej sekundzie jest już o 300 000 km stąd.

      Owszem komputery są szybsze, ale jakiej muzyki słuchają? Odpowiedź brzmi: żadnej, bo nie są zdolne do tworzenia a jedynie przeliczania tak jak człowiek im nakaże, gdyż są stworzone i używane przez człowieka wg. muzyki i dźwięków jakie w nim grają.


Wojciech Łapka - 8 maja 2008r. z późniejszymi poprawkamiZawartosć strony WWW związana z działalnością naukową i dydaktyczną.
Prawa autorskie zastrzeżone przez: Wojciech ŁAPKA

Darmowy hosting