O mnie

Publikacje

Prezentacje

Akustyka

Laboratoria
Zdjęcia

Prace dyplomowe

Prawo

Normy

Linki 


  Home | Hałas | Wibracje | Dźwięki | Tłumik absorpcyjny | Tłumik refleksyjny | Linki  

     Home     

 

"...nie tylko rzadkie i krótkie chwile, w których się iszczą daleko w przyszłość wytknięte cele, lecz i dni powszednie poświęcone działaniu posiadają urok. Im lepiej ktoś potrafi urok ten wyzyskać, im więcej zabawą będzie dlań praca, tym więcej będzie miał z życia."


Kazimierz Ajdukiewicz "Wiedza i życie" 1948


   Witam serdecznie na mojej stronie domowej i zapraszam do jej przeglądu.

   Informacje ogólne:
 • dr inż. Wojciech ŁAPKA
 • Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
 • Politechnika Poznańska
 • ul. Jana Pawła II 24, 61-139 Poznań
 • Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii, poziom 1, pokój 120
 • e-mail: wojciech.lapka@put.poznan.pl
 • telefon: +48 61 665 2302
 • konsultacje: poniedziałek 11:45 - 13:15 - pok. 120 CM.

  Ostatnie ciekawe wydarzenia:

 • Organizacja kolejnej edycji Konkursu Krzykaczy podczas Nocy Naukowców 2017 na Politechnice Poznańskiej dnia 29 września 2017 roku. Konkurs trwał 2,5 godziny od 17 do 19:30. Najgłośniejszy krzyk (maksymalny poziom dźwięku A z stałą dynamiczną miernika Fast - 0,125 s - LAFmax) należał do pani Agaty Szlachciak (lat 14) i osiągnął poziom 120,7 dB(A). Wszyscy zgromadzeni uczestnicy wykrzyczeli poziom dźwięku A o wartości 122,0 dB(A).


 • Organizacja kolejnej edycji Konkursu Krzykaczy podczas Nocy Naukowców 2016 na Politechnice Poznańskiej dnia 30 września 2016 roku. Konkurs trwał oficjalnie 2 godziny od 17 do 19, ale przedłużył się o około pół godziny. Najgłośniejszy krzyk należał do chłopaka i osiągnął poziom 117,3 dB(A). Pomiarom podlegał maksymalny poziom dźwięku A - LAFmax.

 • Organizacja kolejnej edycji Konkursu Krzykaczy podczas Nocy Naukowców 2015 na Politechnice Poznańskiej dnia 25 września 2015 roku. Zdjęcia dostępne w galerii Politechniki Poznańskiej - http://info.put.poznan.pl

 • Organizacja kolejnej edycji Konkursu Krzykaczy podczas Nocy Naukowców 2014 na Politechnice Poznańskiej dnia 26 września 2014 roku. Zdjęcia dostępne w galerii Nocy Naukowców - http://www.poznan.nocnaukowcow.pl/galeria-noc-naukowcow-2014/

 • Uzyskanie PATENTU NA WYNALAZEK pt. "Akustyczny filtr do tłumienia dźwięku w instalacjach kanałowych" znany również pod nazwą rezonator helikoidalny. Kategoria i numer ochrony w bazie wynalazków UP RP: WYN: 216176.
  Do sprawdzenia w Bazie Wynalazków Urzędu Patentowego RP

 • Organizacja kolejnej edycji Konkursu Krzykaczy w ramach Nocy Naukowców 2013 dnia 27 września 2013 roku. Konkurs trwał 3 godziny i po raz kolejny wzięło w nim udział ponad 500 osób. Zdjęcia dostępne w galerii na www.nocnaukowcow.pl w Poznaniu.

 • Organizacja kolejnej edycji Konkursu Krzykaczy dla Małych Naukowców 2013 na Politechnice Poznańskiej dnia 26 maja 2013 roku.

 • Uczestnictwo w Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej zorganizowanej w dniach 18-19 października 2012 roku na Politechnice Świętokrzyskiej, Kielce. Prezentacja wynalazku w ramach dokonanego podczas studiów doktoranckich zgłoszenia patentowego Politechniki Poznańskiej pt."Akustyczny filtr do tłumienia dźwięku w instalacjach kanałowych". Zdobyta nagroda: wyróżnienie

  Uczestnicy Giełdy Wynalazczości Studenckiej 2012 • Organizacja kolejnej edycji Konkursu Krzykaczy w ramach Nocy Naukowców 2012 dnia 28 września 2012 roku. Konkurs trwał 3 godziny i po raz kolejny wzięło w nim udział ponad 500 osób. Wykrzyczany najwyższy poziom maksymalnego dźwięku A wyniósł 112,9dB - wykrzyczany po raz kolejny przez kobietę, choć w roku 2011 był to poziom 117,7dB. Rekord Poznania w zbiorowym krzyku, który w roku 2011 wyniósł 126,5 dBA (max) nie został niestety pobity i w roku 2012 wyniósł 114,2dBA (max). Ale tak jak poprzednio zabawa była przednia. Zdjęcia dostępne w galerii na www.nocnaukowcow.pl w Poznaniu.

 • Uczestnictwo w międzynarodowej konferencji Inter-Noise 2012 "Quieting the World's Cities", 19-22 sierpień 2012, New York City, USA. Publikacja i wygłoszenie referatu pod tytułem "Helicoidal resonator for passive noise control in ducted systems with practical application".


 • Uczestnictwo w 15-stej Międzynarodowej Konferencji Mechaniki Eksperymentalnej ICEM15 - 15th International Conference on Experimental Mechanics zorganizowanej na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Porto, Portrugalia. Publikacja i wygłoszenie referatu pod tytułem "Multi resonant helicoidal resonator for passive noise control in ducted systems". Przewodniczenie sesji naukowej D-7 Sympozjum nr 14 pt. "Vibration and structural acoustics measurement and analysis".

  Widok na rzekę Douro w Porto • Uczestnictwo i zdobycie głównej nagrody w konkursie "Wynalazek roku 2011" zorganizowanym przez Urząd Miasta Poznania. Zgłoszony wynalazek pt. "Helikoidalny filtr akustyczny do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i kominowych", którego podwaliny opisane zostały w rozprawie doktorskiej pt. "Właściwości akustyczne spirali jako elementu tłumików hałasu", autor Wojciech Łapka. Ogłoszenie wyników miało miejsce dnia 28 grudnia 2011 roku w sali białej Urzędu Miejskiego przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu. Linki do stron z przekazem medialnym na ten temat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 • Uczestnictwo w międzynarodowych 60-tych Targach Wynalazczości, Badań i Nowych Technik Brussels INNOVA 2011 (dodatkowe info na CTT Gdańsk), które odbyły się w Expo Heysel w Brukseli w dniach 17-19 listopada 2011 r. Prezentowany wynalazek pod tytułem "Acoustical filter for sound attenuation in ducted systems" autorstwa dr inż. Wojciech Łapka, prof. dr hab. Czesław Cempel uzyskał w kategorii Pollution Control - Environment:
  - Złoty Medal - Certyfikat złoty medal Brussels Innova 2011,
  - Nagrodę specjalną Rumuńskiego Ministra Edukacji, Badań, Młodych i Sportu - Dyplom,
  - Nagrodę specjalną Flamandzkiego Stowarzyszenia Wynalazców, Belgia.

  Link zewnętrzny na ten temat: 1
 • Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Wynalazczości - International Trade Fair iENA 2011 "Ideas-Inventions-New Products", które odbyły się w Messezentrum w Norymberdze, Niemcy w dniach 27-30 października 2011 r. Prezentowany wynalazek pod tytułem "Acoustical filter for sound attenuation in ducted systems" autorstwa dr inż. Wojciech Łapka, prof. dr hab. Czesław Cempel uzyskał:
  - Srebrny Medal - Certyfikat srebrny medal iENA 2011 Nurnberg. • Organizacja kolejnej edycji Konkursu Krzykaczy w ramach Nocy Naukowców 2011 dnia 23 września 2011 roku. W roku 2011 konkurs trwał 3 godziny i po raz kolejny wzięło w nim udział ponad 500 osób. Krzyku było sporo. Wykrzyczany najwyższy poziom maksymalnego dźwięku A wyniósł 117,7dB - wykrzyczany przez kobietę. Udało się ustanowić nowy rekord Poznania w zbiorowym krzyku, który wyniósł 126,5 dBA (max). Zabawa była przednia. Pojawiły się media: poznańska telewizja WTK (wywiad na żywo ok. godziny 18 lub 18:30, a fragment konkursu w podsumowaniu Nocy Naukowców 2011 pokazany był w Pulsie Dnia z dnia 24 września 2011 r.), a także Eska ROCK zrobiła krótki wywiad podczas konkursu. Zobaczymy jak będzie w 2012 roku.


  Kilka zdjęć z Konkursu Krzykaczy podczas Nocy Naukowców 2011 na Politechnice Poznańskiej


 • Wygłoszenie wykładów na Uniwersytecie Dziecięcym Unikids w Namysłowie i Brzegu dnia 11 czerwca 2011 roku. Wykłady pt. "Dżwięk i hałas" m.in. odpowiedziały studentom na pytanie kiedy dźwięk staje się hałasem. Na zakończenie wykładów przeprowadzony został Konkurs Krzykaczy, w którym studenci brali bardzo czynny udział.

  Podczas wykładu • Wygłoszenie wykładu popularno-naukowego pt."Projektowanie krajobrazu dźwięków oraz walka z hałasem cywilizacyjnym" w ramach Konwentu Fantastyki PYRKON 2011 odbywającego się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 25-27 marca 2011 roku oraz wygłoszenie zaproszonego przez Klub Fantastyki "Druga Era" referatu naukowego pt. "Fantastyczny dźwięk" na seminarium naukowym "Fantastyka w nauce i nauka w fantastyce" odbywającego się w ramach Tygodnia z Fantastyką w dniu 24 marca 2011 roku w Collegium Iuridicum Novum.

  Największy Konwent Fantastyki w Polsce - PYRKON 2011 • Udział w konkursie "Kuźnia Talentów" zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i zajęcie w nim 3 miejsca. Celem konkursu jest: 1) Wyłonienie obiecujących innowacji i technologii mających szansę na wdrożenie, komercjalizację i sukces rynkowy. 2) zachęcenie Autorów innowacyjnych projektów do poszukiwania rynkowych zastosowań ich pomysłów/ technologii czy upowszechniania wyników badań naukowych. 3) Kreowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw studentów, doktorantów, naukowców, wynalazców i innowatorów z wielkopolskich uczelni wyższych. 4) Promocja innowacyjnych pomysłów na biznes i nowe technologie.


  Wystąpiłem z moją pracą doktorską pt. "Właściwości akustyczne spirali jako elementu tłumików hałasu"


  Do pierwszego etapu konkursu zgłoszonych zostało 54 prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie lub habilitacyjne (30 z Politechniki Poznańśkiej!). Do półfinału dotarło 5 prac z czego aż 4 z Politechniki Poznańskiej. W półfinale 5 uczestników występowało przed Kapitułą Konkursu dnia 7 grudnia 2010 roku. Do wręczenia dyplomów dnia 14 grudnia 2010 roku nie byjo wiadomo kto zajął jakie miejsce. Wręczenie nagród odbyło się w Mniszkach w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej z rąk Przewodniczącego Kapituły Pana Leszka Wojtasiaka - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

  Zaszczycił nas także swoją obecnością JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, z którym miło porozmawialiśmy, złożyliśmy sobie świąteczne życzenia i wykonaliśmy kilka pamiątkowych zdjęć.


  Kuźnia Talentów 2010 - wręczenie nagród w Mniszkach w CERiP.


 • Uczestnictwo w ocenie projektów 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS - Research Fund for Coal and Steel) jako ekspert zewnętrzny Komisji Europejskiej. Ewaluacja projektów unijnych o budżecie od 1 do 2 milionów EURO z zakresu grup technicznych (Technical Groups - TGs): TGS4 (Hot and cold rolling processes) oraz TGS9 (Factory-wide control, social and environmental issues). Miejscem pracy był kompleks Covent Garden przy placu Rogier 16 w Brukseli, Belgia w dniach od 29 listopada do 3 grudnia 2010 roku.


  Evaluation of steel-related proposals submitted by 15 September 2010. Session 4 (29 November-03 December 2010)


 • Uczestnictwo w Europejskiej konferencji COMSOL Conference 2010, która odbyła się w Palais des Congres de Versailles w Paryżu, Francja w dniach od 17 do 19 listopada 2010 roku.


  COMSOL Conference 2010, Paris, France


 • Organizacja kolejnej edycji Konkursu Krzykaczy w ramach Nocy Naukowców 2010 dnia 24 września 2010 roku. Z roku na rok konkurs jest coraz dłuższy. W roku 2010 trwał 3 godziny i w konkursie wzięło udział ponad 500 osób. Krzyku było sporo. Zobaczymy jak będzie w 2011 roku. • Uczestnictwo w 57 Otwartym Seminarium z Akustyki, które odbyło się w Gliwicach od 20 do 24 września 2010 roku.


  57 Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice


 • Uczestnictwo w konferencji Europejskiej Asocjacji Akustycznej EAA Euroregio 1st European Congress on Sound and Vibration (Pierwszy Europejski Kongres Dźwięku i Drgań) zintegrowanym z Summer School 2010 dla młodych akustyków , który odbył się w Ljubljanie, Słowenia od 13 do 18 września 2010 roku.


  EAA Euroregio 2010 1st European Congress on Sound and Vibration, Ljubljana, Słowenia


 • Uczestnictwo w konferencji Inter-Noise 2010 dzięki uzyskaniu w I edycji 2010 roku stypendium konferencyjnego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Był to 39 Międzynarodowy Kongres Inżynierii Kontroli Hałasu (36th International Congress on Noise Control Engineering - noise and sustainability), który odbył się w Lizbonie, Portugalia w dniach od 13 do 16 czerwca 2010 roku.


  Inter-Noise 2010, Lisbon, Portugal 13-16 June 2010.


 • Zakwalifikowanie się na zasadzie konkursu i ukończenie szkolenia pt. "Pierwszy krok we własny biznes" zrealizowanego przez InQbator Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Urzedem Miasta Poznania. Projekt, w ramach którego zrealizowany został niniejszy program szkoleniowo-doradczy uzyskał dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Ministra "Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Wśród 80 zgłoszonych projektów zostało wybranych 43 projekty innowacyjne, których celem jest wdrożenie do praktyki gospodarczej nowych lub ulepszonych produktów, procesów badź usług. Celem Konkursu jest wsparcie i promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce. Konkurs ma wspierać tworzenie i rozwój w Wielkopolsce akademickich projektów innowacyjnych poprzez pomoc ich autorom w przygotowaniu sie do podjęcia własnej działalności gospodarczej i ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne. Poniżej zdjęcie z uroczystego wręczenia certyfikatów potwierdzających ukończenie cyklu szkoleń przeprowadzonych przez partnera merytorycznego F5 Konsulting Sp. z o. o. z następujących zagadnień: zagadnienia ksiegowe i prawne w aspekcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak sprawić, żeby klienci nas kochali... czyli podstawy marketingu, biznesplan, ochrona własnosci intelektualnej. Łaczny wymiar szkoleń wyniósł 32 godziny . Program trwał cały marzec 2010 roku, a uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 23 kwietnia 2010 roku ( w dniu imienin Wojciecha :-)) w InObatorze PPNT ul. Rubież 46 w Poznaniu.


  Rozdanie certyfikatów potwierdzających ukończenie cyklu szkoleń - dnia 23 kwietnia 2010r.


 • Obrona doktoratu pt."Właściwości akustyczne spirali jako elementu tłumików hałasu" dnia 15 grudnia 2009 roku w sali Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab., dr h. c. multi, czł. koresp. PAN Czesław CEMPEL. Decyzją Rady Wydziału dnia 18 grudnia 2009 roku uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, specjalność wibroakustyka. • Konkurs Krzykaczy 2009 w trakcie Nocy Naukowców 2009 dnia 25 września 2009 roku w plenerze Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej. W tym roku wzięło udział ponad 200 osób. Wyniki jeszcze lepsze niż rok temu, choć niektóre nie zostały pobite.


  Widok z widowni na stanowisko Konkursu Krzykaczy


 • Otrzymanie stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w edycji 2009. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 25 kwietnia 2009r. na Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. W tym roku o stypendium START ubiegały się 872 osoby, z których 106 je otrzymało (12% szans powodzenia!). Podstawowym kryterium w ocenie wniosków jest dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów oraz innowacyjność i orginalność prowadzonych badań. Dlatego też trudno mi ukryć olbrzymią satysfakcję z faktu otrzymywania tegoż stypendium przez moją skromną osobę.


  Wręczenie stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie

 • Organizacja Konkursu Krzykaczy podczas Nocy Naukowców 2008 odbywającej się 26 września 2008r. na Politechnice Poznańskiej. Pomiarom podlegał maksymalny poziom dźwięku wyrażony w decybelach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (co znacznie ułatwiło wyłonienie zwycięzców) wykrzyczany przez uczestników konkursu w odległości 1,5 metra od mikrofonu pomiarowego. W przeciągu programowej godziny w konkursie wzięło udział 105 osób podzielonych na trzy kategorie konkursowe, spośród których wyłoniono zwycięzców dla 1, 2 i 3 miejsca:

  - dzieci do lat 12: 1 miejsce zajęła Maja (11 lat) krzykiem o poziomie 113,87 dB, 2 miejsce zajęła Aleksandra (12 lat) krzykiem o poziomie 112,32 dB, 3 miejsce zajął Marcin (12 lat) krzykiem o poziomie 111,33 dB,

  - kobiety powyżej 12 lat: 1 miejsce zajęła Julia (14 lat) krzykiem o poziomie 113,88 dB, 2 miejsce zajęła Natalia (14 lat) krzykiem o poziomie 112,45 dB, 3 miejsce zajęła Wioletta (14 lat) krzykiem o poziomie 112,35 dB,

  - mężczyźni powyżej 12 lat: 1 miejsce zajął Sławomir (13 lat) krzykiem o poziomie 110,66 dB, 2 miejsce zajął Konrad (12 lat) krzykiem o poziomie 109,51 dB, 3 miejsce zajął Maciej (13 lat) krzykiem o poziomie 109,04 dB.

  Wszystkim zwycięzcom wręczone zostały ciekawe nagrody, a każdy uczestnik konkursu otrzymał potwierdzenie uczestnictwa z wykrzyczanym maksymalnym poziomem dźwięku oraz miłym upominkiem.

  Na koniec konkursu wszystkie osoby zgromadzone przed sceną Rock the Science ustanowiły rekord Poznania w krzyczeniu, który wyniósł 121,75 dB!

  Jako organizator konkursu pragnę podziękować wszystkim uczestnikom za ochoczy i pełen energii udział, publiczności za wspaniały doping, osobom pomagającym mi w przeprowadzeniu konkursu, w szczególności Luizie, Ewelinie i Radkowi, za profesjonalizm i sprawną organizację (bez was nie dałbym rady przeprowadzić konkursu), Paniom Iwonie, Jolancie i Paulinie z Działu Promocji Politechniki Poznańskiej za pełną entuzjazmu współpracę. Dziękuję najmocniej jeszcze raz! Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam po raz kolejny w przyszłym roku. • Wręczenie dyplomu za zajęcie 1 miejsca w konkursie im. Marka Kwieka (OSA 2007) podczas otwarcia 55-tej konferencji Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'08, Wrocław - Piechowice, 8 - 12 wrzesień 2008r.


  Wręczenie dyplomu za zajęcie 1 miejsca w zeszłorocznym (OSA 2007) konkursie im. Marka Kwieka. • Wyjazd na jedną z największych (4824 uczestników!) konferencji akustycznych Acoustics '08, która odbywała się w Paryżu, Francja od 29 czerwca do 4 lipca 2008r. Wyjazd miał miejsce dzięki grantowi promotorskiemu Polskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N501289334 oraz wygranemu grantowi Europejskiego Towarzystwa Akustycznego za wyróżniającą się pracę w dziedzinie akustyki numerycznej i obliczeniowej, który pokrył koszty opłaty konferencyjnej oraz częściowo koszty zakwaterowania. Dodatkową miłą informacją jest fakt wygrania konkursu Galerii Akustyki, w której prezentowałem pracę: Łapka W., Cempel C. "Outstanding Sound Pressure Distribution on the Outlet of the Spiral Duct" - 3 min wideo + poster.


  Widok na wieżę Eiffla, Łuk Triumfalny oraz wnętrze centrum kongresowego Palais des Congres.


 • Wystąpienie podczas Uroczystej Sesji Naukowej z okazji 70-tych urodzin prof. Czesława Cempla, które miało miejsce na XXIII Międzynarodowej Konferencji Drgania w Układach Fizycznych, Poznań - Będlewo, 28 - 31 maja 2008r.

  Prezentacja podczas konferencji Vibrations in Physical Systems 2008 • Zajęcie 1. miejsca w konkursie im. Marka Kwieka na Otwartym Seminarium z Akustyki, które odbywało się od 10 - 14 września 2007 roku w Przemyślu.


 • Wyjazd do Stambułu, Turcja na Międzynarodową Konferencję INTER-NOISE 2007. Wyjazd się odbył dzięki uzyskanemu stypendium konferencyjnemu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, które pokryło 75% kosztów wyjazdu. Wygłoszony referat pt. "Spiral duct and damper".


  Widok z wieży Galata na połączenie cieśniny Bosfor z Złotym Rogiem (Grand Halić) - Stambuł, Turcja 30 sierpień 2007r. Podczas wyjazdu na konferencję akustyczną INTER-NOISE 2007.


 

Zawartość strony WWW związana z działalnością naukową i dydaktyczną.
Prawa autorskie zastrzeżone przez: Wojciech ŁAPKA


Darmowy hosting